در پروژه های بزرگراهی و برای پایدارسازی خاکبرداریها و شیبها بوده است .ولی امروزه به صورت روز افزون در پایدارسازی دیواره خاکبرداریها در محیطهای شهری نیز مورد استفاده قرار میگیرد

در این روش پس از حفر گمانه و جایگذاری مهاری، بخشی از انتهای گمانه تزریق گردیده و مهارها با جک کشیده میشوند تفاوت اصلی سیستم انکر ونیلینگ خاک در این است که نیرویپیش تنیدگی خاصی در سیستم نیلینگ اعمالنمیشود و حرکت توده خاک است که موجب ایجاد نیرو در میخها میشود ولی در سیستم مهاری به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکتتوده خاک نیروی بزرگی وجود دارد که سبب کاهش قابل توجه تغییر شکل ها میشود.

اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار (انکر) به قرار زیر میباشد:

  1. استرند :کابل تنیده شده از چند رشته مفتول فولادی میباشد .این مفتول های فولادی دارای مقاومت بالا (حدود۱۸۶۰ مگاپاسکال)میباشند .میتوان به جای استرند از فولاد نیز استفاده نمود که در این حالت نیرو یپیش تنیدگی قابل اعمال با توجه به مقاوت پایین ترفولاد (حدود ۴۰۰ مگاپاسکال) نسبت به انکر کمتر میباشد. استفاده از استرند یا فولاد با توجه به شرایط پروژه تعیین میشود.
  2. فاصله نگهدار :برای دسته کردن چند رشته استرند در یک مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به یکدیگر و رعایت حداقل فاصله مجاز بینرشته های استرند از فاصله رنگهدارها استفاده میشود.
  3. شلنگهای تزریق :برای اطمینان از پر شدن گمانه با دوغاب در حین تزریق گمانه از یک یا چند شلنگ با طولی حداقل برابر با طول مهاراستفاده میشود.
  4. پکر :برای تزریق تحت فشار از پکر استفاده میشود .دوخت های پکر باید به گونه ای باشد که تحمل فشارهای تزریق را داشته باشد.  آببندی ابتدا و انتهای پکر باید به صورت مناسبی انجام گیرد تا در هنگام پرکردن پکر توسط دوغاب و یا تزریق تحت فشارِ طول گیردار مهار،نشت اتفاق نیافتد.
  5. غلاف استرند :به منظور جلوگیری از چسبیدن و درگیر شدن استرندها به دوغاب و اطمینان از عدم انتقال نیروی مهار به خاک در طولآزاد، استرند در طول آزاد مهار در داخل غلاف نگهداشته میشوند.
  6. سر انکر: سر انکر یک استوانه دارای چند سوراخ مخروطی شکل در قاعده آن میباشد که به منظور انتقال نیروی کششی مهار ازاسترند بر روی مهار در سر گمانه نصب میشود.
  7. گوه: قطعات فولادی مخروطی شکل تو خالی که در اطراف هر رشته استرند در داخل سوراخ سر انکر و به منظور قفل کردن استرنداستفاده میشود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از میگلرد به جای استرند در انکر نیاز بهبعضی از اجزای فوق نیست

برای جلوگیری از رانش خاک میتوان از شمعهای فولادی نیز استفاده نمود .برای اجرای این شمع ها ابتدا عملیات حفاری چاه در فواصل ارائه شدهتوسط مهندس طراح انجام میگیرد .عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداری برای اجرای شمع بتنی میباشد .شمع های بتنی برایتامین گیرداری پروفیل ها بوده و طول آن به میزان ۲۵ تا۳۵ درصد عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در نظر گرفته میشود. پس از بتن ریزی درمحل مورد نظر در انتهای چاه حفر شده، شمع های فولادی در چاه قرار داده شده و به این صورت شمع فولادی با انتهای گیردار بوجود می آید. سپس میتوان گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله آغاز نمود.https://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=9962299

 

با ما در تماس باشید

  • آدرس:شمال به جنوب اتوبان شهید باقری ، نبش 210 غربی (بابامحمدی) ،پلاک 186 ، واحد1 ارسال پیام در واتساپ : 09121504502
  • ایمیل: parviz4@gmail.com
  • تلفن: 77381217-77067550-77080511

آخرین اخبار

درباره ما

بازوي مشاوره جهت كارفرمايان و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران