گالری تصاویر

ژئوالکتریک نیایش

انجام مطالعات ژئوالکتریک

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری گمانه ماشینی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

عملیات صحرایی گمانه دستی

نمایش

پایدارسازی

طراحی نیلینگ و دیوار حائل میگون

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

ایستگاه پمپاژ حسینه

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری - ایستگاه پمپاژ حسینه

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

سایت پرورش میگوی حسینه

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری بروش آبشویی - حسینه

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری دست خورده درحفاری بروش آبشویی - بندرعباس

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

کیسیگ گذاری در پروژه شهری

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری ماشینی - پروژه مسکونی تهران

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری با کربارل سینگل - دست خورده

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری دست خورده - پروژه شهری

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری ماشینی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری ماشینی - پروژه شهری

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری ماشینی در پروژه های شهری کوچک

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش استاندارد spt

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری با کربارل سینگل

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

تست نفوذ استاندارد (spt)

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

تست نفوذ استاندارد

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

رعایت فواصل 15 سانتیمتر برای نفوذ spt

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

مدرج کردن راد جهت آزمایش spt

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

انجام spt با استفاده از نیروی کشش طناب

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نمونه گیری دست خورده - ماشینی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

عملیات رادکشی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری بروش خشک با کرگیری ممتد

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

پروژه کهریزک

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

لوله گذاری گمانه ماشینی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

چکش spt استاندارد آمریکایی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

پروژه قیطریه

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری با بنتونیت

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری بروش آبشویی

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

پروژه پرند

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

حفاری ماشینی پرند

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

کرگیری ممتد

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

پروژه پردیس

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

نیایش

نمایش

مطالعات ژئوفیزیک

تست دانهول - نیایش

نمایش

مطالعات ژئوتکنیک

انجام تست دانسیته - گمانه دستی

نمایش

با ما در تماس باشید

  • آدرس:شمال به جنوب اتوبان شهید باقری ، نبش 210 غربی (بابامحمدی) ،پلاک 186 ، واحد1 ارسال پیام در واتساپ : 09121504502
  • ایمیل: parviz4@gmail.com
  • تلفن: 77381217-77067550-77080511

آخرین اخبار

درباره ما

بازوي مشاوره جهت كارفرمايان و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران